0917-280-0917

حمیدرضا توتونچی

آقای توتونچی

حمیدرضا توتونچی

سمت:

دبیر زیست شناسی

میزان سابقه فعالیت:

7 سال

شروع به کار در درخشش:

1401

مدارک تحصیلی

گارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دکترای بیوشیمی بالینی

مدارس با سابقه فعالیت

مجتمع امام رضا ، مجتمع نگرش ، مجتمع سرامد، مجتمع مهرآفرین و مجموعه هفت استاد

مقالات و دستاوردها:

* نکات داغ بیوشیمی
* ده سالانه دکتری تغذیه
* ده سالانه ارشد فیزیولوژی
* رتبه 16 ارشد وزارت بهداشت
* رتبه 3 دکترای وزارت بهداشت

معرفی از زبان خودتان

معلمی که با عشق تدریس می کند