0917-280-0917

حمیده افشاربخش

-

دبیر زبان انگلیسی پایه هفتم
خانم افشار

حمیده افشاربخش

-

دبیر زبان انگلیسی پایه هفتم

پایه تدریس:

پایه هفتم

میزان سابقه فعالیت:

10 سال

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی_اقتصاد_دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد_آموزش زبان انگلیسی_ دانشگاه آزاد شیراز
کارشناسی ارشد_ بازرگانی _ دانشگاه ANU استرالیا (کانبرا)

مدارس با سابقه فعالیت

o مدارس ایرانیان مقیم استرالیا
o موسس دبستان دخترانه اندیشه (نورآباد ممسنی)
o دبیرستان دخترانه پیشتازان دوره دوم
o دبیرستان دخترانه سما دوره اول

مقالات و دستاوردها:

o کسب رتبه برتر ICDL o و دیپلم کانون زبان ایران

معرفی از زبان خودتان

اینجانب خانم حمیده افشاربخش کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی (Teaching) از دانشگاه آزاد شیراز با برخورداری از دانش و تجربیاتی که طی 10 سال سابقه تدریس و خدمت کسب نموده ام، تمامی تلاش خود را به کار خواهم بست تا با بهره گیری از روش¬های به روز آموزشی در بستر تشویق، در مسیر رشد و شکوفایی استعداد دانش آموزانم قدم بردارم. همچنین در راه رسیدن به اهداف متعالی نظام آموزشی ضمن پرورش نسلی متفکر و اندیشمند موجبات رضایتمندی خداوند متعال را فراهم سازم.