0917-280-0917

زهرا ایزدی

خانم زهرا ایزدی

زهرا ایزدی

سمت:

دبیر قرآن

میزان سابقه فعالیت:

یک سال

شروع به کار در درخشش:

1401

مدارک تحصیلی

لیسانس علوم قرآن و حدیث از دانشگاه شیراز
دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشکده مطالعات تطبیقی علوم و معارف قرآن کریم شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

مجتمع غیر انتفاعی امام رضا (ع)

مقالات و دستاوردها:

مقام اول استان در رشته ترتیل مسابقات اوقاف و امور خیریه
مقام اول رشته حفظ مسابقات دانش آموزی آموزش و پرورش
مقام اول استان رشته ترتیل مسابقات شهید مطهری وکسب مقام برترکشوری
مقام اول رشته ترتیل مسابقات شهرداری شیراز
حفظ یک ساله قرآن کریم در جامعه القرآن کریم شیراز

معرفی از زبان خودتان

اینجانب زهرا ایزدی دانشجوی ارشدرشته ی علوم قرآنی با حفظ کل قرآن کریم و گذراندن دوره های تخصصی صوت و لحن و تجوید پیشرفته ی قرآن نزد اساتید برجسته کشوری و کسب علوم نظری در این رشته سعی در آموزش روانخوانی قرآن کریم و مفاهیم ارزشمند آن با بکارگیری از علوم روز و روش های جذاب برای دانش آموزان دارم.