0917-280-0917

زهرا روزگار

مدیریت-درخشش-دوره-اول-خانم-زهرا-روزگار

زهرا روزگار

سمت:

مدیریت درخشش دوره اول

میزان سابقه فعالیت:

25 سال

شروع به کار در درخشش:

1398

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه اصفهان

مدارس با سابقه فعالیت

دبیرستان فرهنگیان، دبیرستان شبانه روزی فاطمیه ، دبیرستان شاهد، دبیرستان تیزهوشان

مقالات و دستاوردها:

پژوهشگر برتر سال 1398
مقام استانی معلم پژوهنده
کسب رتبه ممتاز در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
طراحی دفتر برنامه ریزی و خدمات راهنمایی و مشاوره
دریافت تقدیرنامه های متعدد به علت موفقیت در فعالیت های مشاوره تحصیلی و تربیتی
عضو برتر هسته مشاوره اداره آموزش و پرورش در سال 1397
عضو کمیسیون امور بانوان (کارگروه مشاوره و روانشناسی خانواده)