0917-280-0917

زهرا علی بابائی

خانم بابایی

زهرا علی بابائی

سمت:

مراقب سلامت و متصدی آزمایشگاه

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور فارس

مدارس با سابقه فعالیت

4سال خدمت در زیر مجموعه مرکز بهداشت شهدای والفجر

مقالات و دستاوردها:

مدرک دستیاردندانپزشکی از انجمن پرستاری

معرفی از زبان خودتان

با علاقه بنده در زمینه روانشناسی و محیط آموزش و پرورش و تجربه هایی در زمینه بهداشت مفتخرم که در جمع شما درخششی ها هستم با تلاش و کوشش با هم و در کنار هم خواهیم درخشید