0917-280-0917

سارا پروتا

-

دبیر ادبیات فارسی
خانم سارا پروتا

سارا پروتا

-

دبیر ادبیات فارسی

پایه تدریس:

پایه هفتم

میزان سابقه فعالیت:

29سال

شروع به کار در درخشش:

1396

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات قارسی دانشگاه پیام نور شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر مدارس و آموزشگاه های برتر

مقالات و دستاوردها:

سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ ویراستار مجله ی ادبی قاصدک ذانشگاه دارو سازی شیراز بودم و تعدای از اشعار چاپ شده در آن مجله دارم.
مقام اول ناحیه یک در شعر خوانی . مقام سوم ناحیه در حفظ شعر .مقام سوم چشنواره شعر و موسیقی استان فارس و...

معرفی از زبان خودتان

اینجانب سارار پروتا کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی .با بیست و شش سال سابقه ی تدریس در این رشته. مدرس زبان و ادبیات فارسی در دبیرستان های متوسطه ی دوم و اول . بسیار علاقه مند به ادبیات و فرهنگ و امر پرورش و آموزش . نوازنده و مدرس ساز سنتور .علاقه مند به پژوهش و تحقیق در رشته ی مربوط . سعی و تلاشم در ارگان آموزش و پرورش اعتلای سطح فرهنگی و فکری نوجوانان و جوانان این مرز و بوم است . تا شاید گامی برای پیشرفت و حفظ پیشینه های ادبی و فرهنگی میهنم برداشته باشم. امید که در این راه به اهداف میهن دوستانه ی خود رسیده باشم.