0917-280-0917

سیده سمیه یزدگردی

خانم یزدگردی

سیده سمیه یزدگردی

سمت:

دبیر پیام های آسمانی

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

مدارس با سابقه فعالیت