0917-280-0917

سیده لیلا عدیله

خانم عدیله

سیده لیلا عدیله

سمت:

دبیر کاروفناوری

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی مطالعات خانواده

مدارس با سابقه فعالیت