0917-280-0917

سیده مریم حجاری

-

دبیر قرآن و پیام های آسمانی
خانم سیده مریم حجاری

سیده مریم حجاری

-

دبیر قرآن و پیام های آسمانی

پایه تدریس:

پایه هفتم و هشتم

میزان سابقه فعالیت:

14 سال

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی ادبیات عرب
کارشناسی ارشد مترجمی قرآن

مدارس با سابقه فعالیت

امام رضا، رهپویان حضرت زینب، سما، حانیه، فردوس و پرتو علوی

معرفی از زبان خودتان

دبیر عربی و معارف هستم 18 سال سابقه تدریس عربی در پایه های متوسطه ول و دوم و 5 سال تدریس معارف در پایه های متوسطه اول و دوم