0917-280-0917

سیده مریم حجاری

-

دبیر قرآن و پیام های آسمانی
خانم سیده مریم حجاری

سیده مریم حجاری

-

دبیر قرآن و پیام های آسمانی

پایه تدریس:

پایه هفتم و هشتم

میزان سابقه فعالیت:

6 سال

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی ادبیات عرب
کارشناسی ارشد مترجمی قرآن
مدرک تجوید کامل قرآن استاد محسنی
مدرک عربی از کانون ایران

مدارس با سابقه فعالیت

امام رضا، رهپویان حضرت زینب، سما، حانیه، فردوس و پرتو علوی

مقالات و دستاوردها:

در سال 1402 در عملکرد امتحان نهایی دینی دوازدهم در ناحیه یک عنوان معلم نمونه را کسب کردم.

معرفی از زبان خودتان

بسیار خرسندم از اینکه در مدرسه درخشش در کنار همکاران عزیز و توانمند هستم . آرزوی سعادتمندی و خوشبختی برای همه عزیزان از خداوند عزیز و منان خواستارم.