0917-280-0917

شیما رسته

خانم رسته

شیما رسته

سمت:

معاون مجتمع

میزان سابقه فعالیت:

11 سال

شروع به کار در درخشش:

1399

مدارک تحصیلی

کارشناسی علوم اطلاعات و دانش شناسی - حقوق دانشگاه آزاد شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

مجتمع آموزشی و فرهنگی علوم پزشکی
کتابخانه مرکز اسناد ملی شیراز
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
موسسه فرهنگی عرفان هنر شیراز