0917-280-0917

شیما زارعی

خانم شیما زارعی

شیما زارعی

سمت:

دبیر زبان انگلیسی

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی زبان انگلیسی

مدارس با سابقه فعالیت