0917-280-0917

علیه شهراد

-

دبیر قرآن و پیام های آسمانی
خانم شهراد

علیه شهراد

-

دبیر قرآن و پیام های آسمانی

پایه تدریس:

پایه هفتم و هشتم

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

دکتری دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سطح دو حوزوی، حوزه ی فاطمیه(س) شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

بیشتر از 400 ساعت سابقه تدریس در دانشگاه ها . به همچنین به عنوان مربی حفظ قرآن با موسسات همکاری می کنم.
همچنین مدرس جهاد تبیین مرکز آموزش علمی کاربردی حوزه علمیه استان فارس می باشم.
دانشگاه پیام نور
موسسه حفظ قرآن

مقالات و دستاوردها:

مقاله ISZ و سه یا چهار مقاله ارائه شده در کنگره های داخلی

معرفی از زبان خودتان

اینجانب علیه شهراد با توجه به علاقه ای که در امر آموزش و پرورش و همچنین دغدغه ای که در این امر مهم داشتم وارد این عرصه شدم و ان شاالله بتوانم در این حیطه مثمرثمر واقع شوم.