0917-280-0917

فاطمه دهقانی

-

دبیر عربی

فاطمه دهقانی

-

دبیر عربی

پایه تدریس:

پایه هشتم

میزان سابقه فعالیت:

26

شروع به کار در درخشش:

1403

مدارک تحصیلی

کارشناسی ادبیات عرب

مدارس با سابقه فعالیت

دبیرستانهای تیزهوشان و نمونه دولتی
دبیرستان های ، علامه اقبال، راضیه ، زهره بنیانیان
غیرانتفاعی نجمه

مقالات و دستاوردها:

مقاله نقش عفاف در کاهش آسیب های اجتماعی
مقاله تأثیر عبادت در تربیت
تألیف فصل نامه ترنم
مقاله اجرای پروژ] های آموزشی جهت پیشرفت تحصیلی
مقاله برقراری نظم و انصباط در مدرسه
مقاله پژوهشی جشنواره تجارب برتر تربیتی
مقاله اجرای پروژه های فرهنگی برای رسدیه به اهداف تربیتی
مقام برتر ارزیابی عملکرد
مقام برتر به عنوان همکار اثرگذار تربیتی
مقام برتر استانی جشنواره تئاتر
مقام برتر در آیین تجلیل از همکاران برتر
مقام برتر به عنوان سرگروه در همکاری با گروه های آموزشی
مقام برتر استانی در جشنواره معلمان هنرمند

معرفی از زبان خودتان

من با رتبه 40 کنکور معلمی را انتخاب کردم و در یکی از بهترین دانشگاه های ایران معلم شدم تا هم به بهترین شکل ممکن آموزش بدهم و هم مانند یک هنرمند روح و جان بچه های سرزمینم را مملو از عشق به زندگی سازم.