0917-280-0917

فریبا کشتکار

-

دبیر زیست شناسی
خانم فریبا کشتکار

فریبا کشتکار

-

دبیر زیست شناسی

پایه تدریس:

پایه هفتم

میزان سابقه فعالیت:

10 سال

شروع به کار در درخشش:

1400

مدارک تحصیلی

کارشناسی مهندسی شیمی گرایش پالایش پتروشیمی و گاز دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش گاز دانشگاه صنعتی شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

دبیرستان علوم پزشکی
دانشگاه پیام نور شیراز

مقالات و دستاوردها:

بهینه سازی فرآیند تولید متانول از گاز سنتز حاصل از گازی کردن گلیسرول
بهینه سازی فرآیند تبدیل گلیسرول به گاز سنتز در حضور آب فوق بحرانی
Estimation of CO solubility in ionic liquids using cubic equations of state
مدرس جشنواره خوارزمی برای مدارس ناحیه ۱ شیراز
کسب رتبه برتر در آزمون پیشرفت تحصیلی در سال ۶۹- ۷۹
رتبه 1 مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شیراز
مربی رتبه اول کشوری جشنواره زیست فناوری
پژوهشیار برگزیده در سال تحصیلی 98-99

معرفی از زبان خودتان

اینجانب فریبا کشتکار دبیر علوم هستم. موفقیت دانش آموزانم برای من لحظات شیرینی رقم می زند و در این راستا با ارائه شیوه های عملی و نوین سعی در ایجاد بستری جذاب برای تدریس و آشنایی این درس به دانش آموز عزیز دارم تا زمینه موفقیت برای آنها فراهم شود.