0917-280-0917

فریده صحرائیان

مربی بهداشت خانم فریده صحرائیان

فریده صحرائیان

سمت:

مربی بهداشت و متصدی آزمایشگاه

میزان سابقه فعالیت:

11 سال

شروع به کار در درخشش:

1400

مدارک تحصیلی

کاردانی بهداشت خانواده از دانشگاه علوم پزشکی جهرم
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،

مدارس با سابقه فعالیت

3سال مربی بهداشت مدارس و به مدت 8سال در مراکز بهداشتی درمانی
مدارس بندر لنگه و دبیرستان درخشش شیراز ،البته به عنوان مربی کارورزی دانشجویان رشته بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشجویان دانشکده پرستاری بندر لنگه نیز فعالیت داشته ام.

مقالات و دستاوردها:

1-تلقیح مصنوعی از نظرگاه فقه اسلامی
2-بررسی ازدواج فامیلی در نگاه دین و طب
3-کدو خوراکی آسمانی
4-ریحان رایحه ای از بهشت
پذیرش مقاله کدو خوراکی آسمانی در همایش ملی قرآن پژوهی و طب به صورت سخنرانی و چاپ در مجله داخلی
پذیرش مقاله ریحان رایحه ای از بهشت در همایش ملی قرآن پژوهی و طب به صورت پوستر و چاپ در مجله داخلی
پذیرش مقاله تلقیح مصنوعی از نظرگاه فقه اسلامی در اولین همایش کشوری اخلاق در شیوه های نوین درمان ناباروری
پذیرش مقاله بررسی ازدواج فامیلی در نگاه دین و طب به صورت پوستر درکنگره قران پژوهی و طب و چاپ در مجله داخلی

معرفی از زبان خودتان

به نظر بنده زمانی یادگیری محقق می شود که دانش آموزان در بستری مناسب علاوه بر کسب دانش به شناخت استعدادهای بالقوه خویش دست یابند و با به کارگیری ذهن خلاق و مشارکت در کار گروهی بتوانند به عنوان فردی مسولیت پذیر و نوآور در جامعه حضور یابند.