0917-280-0917

لیلا حیدری

خانم لیلا حیدری

لیلا حیدری

سمت:

دبیر مطالعات اجتماعی

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی حقوق

مدارس با سابقه فعالیت