0917-280-0917

مرجان حبیبی

-

دبیر مطالعات اجتماعی
دبیر مطالعات اجتماعی خانم مرجان حبیبی

مرجان حبیبی

-

دبیر مطالعات اجتماعی

پایه تدریس:

پایه هشتم

میزان سابقه فعالیت:

18 سال

شروع به کار در درخشش:

1399

مدارک تحصیلی

کارشناسی تاریخ دانشگاه داراب و حقوق پیام نور شیراز
کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه داراب

مدارس با سابقه فعالیت

مجتمع دانشگاه شیراز ، مفید، علوی، پردیس، سرآمد، آفاق و بزرگسال و از راه دور مهرآیین

مقالات و دستاوردها:

مقاله جشن مهرگان و آبانگان در روزنامه خبر
چکیده و سخنرانی در انجمن زنان فارس با موضوع نقش زنان در مجلس دوم قاجاریه
۱. مقام اول استانی در بخش درس پژوهی
۲. کسب دو دوره تشویقی از سرگروه های آموزشی ناحیه و استان

معرفی از زبان خودتان

همواره بر سلامتی، شاد زیستن و آگاهی از ارزش های والای انسانی تاکید می ورزم و به دنبال انتقال آن به دانش آموزانم هستم.