0917-280-0917

مرضیه تابنده

-

دبیر ریاضی
تابنده

مرضیه تابنده

-

دبیر ریاضی

پایه تدریس:

پایه هشتم

میزان سابقه فعالیت:

30 سال

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی ریاضی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه آزاد

مدارس با سابقه فعالیت

فرزانگان ناحیه 2 ، نمونه دولتی ، معارف ومدارس غیرانتفاعی

مقالات و دستاوردها:

چاپ مقالات در کتب (همایش ها و ارائه مقالات) ( نقش عدالت در آموزش و پرورش) ( نقش نانو در آینده ایران)
ساخت تابلوی آهنی در تدریس مختصات در ریاضیات و استفاده از دست ساخته های ریاضی در تدریس ریاضی
رتبه اول کشوری در درس پژوهی (راهبردهای تدریس و استفاده از اشکال) سال 1393 *
ارائه مقاله در همایش نقش زنان در توسعه پایدار 1382
* ارائه مقاله در همایش استانی ریاضی ( نقش راهبرد رسم شکل در تدریس ریاضی 1388)
* ارائه مقاله در همبستگی ملی و مشارکت عمومی 1384
* ارائه مقاله و چاپ در همایش نقش مدارس غیرانتفاعی در توسعه 1383
* کسب رتبه های استانی و کشوری معلم پژوهنده در تدریس ریاضی در سال های 89تا94
* الگوهای برتر تدریس در جشنواره الگوهای تدریس درس ریاضی در سال های 84و85و87و93 کسب مقام های اول و دوم
* یک سال مقام کشوری در الگوی برتر تدریس درس ریاضی
* کسب رتبه استانی و کشوری معلم نمونه در سال های 75و78و87و89و91و93
* مدرس کلاس های ضمن خدمت ریاضی