0917-280-0917

مرضیه خزفروش

خانم خزفروش

مرضیه خزفروش

سمت:

دبیر زیست شناسی

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی زیست شناسی

مدارس با سابقه فعالیت