0917-280-0917

مریم غضنفری

خانم عضنفری

مریم غضنفری

سمت:

دبیر شیمی

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

مدارس با سابقه فعالیت