0917-280-0917

میترا خازن

خانم خازن

میترا خازن

سمت:

دبیر قرآن

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

مدارس با سابقه فعالیت