0917-280-0917

ندا علیزاده فر

-

دبیر زبان انگلیسی
خانم علیزاده

ندا علیزاده فر

-

دبیر زبان انگلیسی

پایه تدریس:

پایه هشتم و نهم

میزان سابقه فعالیت:

11 سال

شروع به کار در درخشش:

1403

مدارک تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
مدرک کامل زبان از موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

مدارس با سابقه فعالیت

مدرسه غیردولتی تندیس
آموزشگاه زبانهای خارجه گفتگو

معرفی از زبان خودتان

اینجانب ندا علیزاده فر، دبیر زبان انگلیسی با بیش از 10 سال سابقه تدریس و فعالیت در حوزه زان انگلیسی در آموزشگاه زبانهای خارجه و مدارس غیردولتی می باشد. رویکرد آموزشی اینجانب بر پایه خلاقیت در تدریس، مشارکت دانش آموز و معلم بطور همزمان در امر آموزش و یادگیری سعی بر ایجاد ارتباطی دوستانه با دانش آموزان و ایجاد محیطی فعال و پویا در کلاس درس می باشد.