0917-280-0917

نورالهدی مهریار

-

دبیر شیمی
دبیر شیمی خانم نورالهدی مهریار

نورالهدی مهریار

-

دبیر شیمی

پایه تدریس:

پایه نهم

میزان سابقه فعالیت:

35 سال

شروع به کار در درخشش:

1390

مدارک تحصیلی

کارشناسی رشته علوم تجربی شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

تیزهوشان ناحیه 1 و 2 شیراز ، دبیرستان های نمونه دولتی ناحیه 2 و ایده آل پارسی

مقالات و دستاوردها:

گردآوری جزوات زیر :
الف : اثر ویتامین ها در بدن و تحویل آن به اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
ب : بررسی تستهای کنکور سراسری دانشگاه ها در مدت 10 سال که در سطح هشتم و نهم بود و ارائه آن به اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
پ : تست های طبقه بندی شده علوم تجربی ورودی نمونه دولتی و تیزهوشان 1401-1400 و 1400-1399
ت : تست های طبقه بندی شده علوم تجربی ورودی نمونه دولتی و تیزهوشان از سال 1396-1397 تا سال 1399- 1398
ث : جزوات فیزیک و شیمی نهم در سطح مقدماتی و پیشرفته
ج : تست های علوم تجربی هشتم در سطح مقدماتی و پیشرفته
تقدیر نامه از طرف آقای حمیدرضا آذری ، مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس به عنوان دبیر پرکار و فعال ( به تاریخ 5/2/84 )
ب : تقدیر نامه از طرف آقای محمد حسین روزی طلب ، مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس به عنوان دبیر دلسوز با پشتکار فراوان ( به تاریخ 29/2/86 )
پ : تقدیر نامه از طرف آقای حمیدرضا آذری ، مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس به عنوان دبیران پرکار و فعال ( به تاریخ 12/11/93)
ت : لوح سپاس از طرف آقای حیدر عالیشوندی ، فرماندار شهرستان شیراز به عنوان دبیر اثر بخش و فرهیخته ( به تاریخ 12/2/95 )
ج : تقدیر نامه از طرف آقای سید عبدالرزاق موسوی ، رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 به عنوان تلاش های فراوان ( به تاریخ 4/2/79 )
چ : تقدیر نامه از طرف آقای سید عبدالرزاق موسوی ، رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 به دلیل کوشش های بیدریغ در انتقال دانش و ادب ( به تاریخ 12/2/80 )
ح : تقدیر نامه از طرف آقای حجت اله سلمان نیا ، رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 به عنوان داور همایش درس علوم در بررسی مقالات ( به تاریخ 16/1/82 )
خ : تقدیر نامه از طرف آقای حجت اله سلمان نیا ، رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 به
عنوان داور مسابقات همایش علوم تجربی ( به تاریخ 30/1/82 )
د : تقدیر نامه از طرف آقای حجت اله سلمان نیا ، رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 به
عنوان ارائه طرح درس برتر در جشنواره الگوی تدریس برتر ( به تاریخ 14/2/82 )
ذ : تقدیر نامه از طرف آقای حجت اله سلمان نیا ، رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 به عنوان حضور فعال در مراحل مختلف جشنواره های الگوی تدریس برتر ( به تاریخ 16/3/82 )
ر : تقدیر نامه از طرف آقای حجت اله سلمان نیا ، رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 به دلیل تلاش های خالصانه ( به تاریخ 12/2/84 )
ز : لوح سپاس از طرف آقای غلامعلی فهندژ ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز به دلیل آوردن مقام برتر در آزمون بنیه علمی توسط دانش آموزان
ژ : تقدیر نامه از طرف خانم ناهید شمس ، معاون آموزش و پرورش ناحیه 2 به دلیل فعال آموزشی ناحیه (به تاریخ 16/6/87 )
س : تقدیر نامه از طرف آقای نصراله کیانی ، رئیس آموزش و پرورش ناحیه 1 در مراسم تجلیل از دبیران برتر ( به تاریخ 7/12/93 )
ش: لوح سپاس از طرف آقای شهباز گودرزی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز به بدلیل کوشش های خالصانه آموزشی ( به تاریخ 8/2/1400 )
ص : تقدیر نامه از طرف آقای شهباز گودرزی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز به بدلیل کوشش های متعهدانه و متخصصانه ( به تاریخ 26/2/1400 )

معرفی از زبان خودتان

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد