0917-280-0917

نوشین سوخکیان

-

دبیر فیزیک
نوشین سوخکیان

نوشین سوخکیان

-

دبیر فیزیک

پایه تدریس:

پایه نهم

میزان سابقه فعالیت:

26سال

شروع به کار در درخشش:

1391

مدارک تحصیلی

کارشناسی فیزیک کاربردی، گرایش هسته ای دانشکده علوم دانشگاه شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

متوسطه دوم، دبیرستان نمونه دولتی علامه اقبال
متوسطه اول، دبیرستان فرزانگان دو و فرزانگان حضرت زینب ناحیه 4

مقالات و دستاوردها:

مقام اول استانی در جشنواره الگوهای برتر تدریس در دو سال متوالی، سال های 1398 – 1397 و 1398 - 1399

معرفی از زبان خودتان

با عنایت به این مهم که درس فیزیک یک درس کاملا مفهومی می باشد و هر کدام از فرمول ها و روابط ارائه شده با یک پدیده فیزیکی واقعی در ارتباط است، بنابراین تمام تلاش اینجانب در کلاس بر این است که مفاهیم را بصورت پایه ای تدریس و با استدلال، انجام آزمایش های مربوطه و سپس با تفهیم کامل مسائل را با همکاری و مشارکت آنان بررسی و حل نماییم.