0917-280-0917

الهام مصلی نژاد

الهام مصلی نژاد دبیر شیمی

الهام مصلی نژاد

سمت:

دبیر شیمی

پایه تدریس:

دهم، یازدهم و دوازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

28 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

28 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی شیمی
کارشناسی ارشد شیمی معدنی

مدارس با سابقه فعالیت

فرزانگان ناحیه4، فرزانگان ناحیه 2، نمونه دولتی علامه اقبال ناحیه4، نمونه دولتی رشد بندر عباس

مقالات و دستاوردها

مقاله سنتز ترکیبات کمپلکس جیوه، مقاله سنتز ترکیبات سرب ،
مقام اول استان و ناحیه در جشنواره الگوهای برتر تدریس و جشنواره معلمان هنرمند

معرفی از زبان خودتان

موفقیت در گرو تلاش است.