0917-280-0917

امین ده بزرگی

امین ده برزگی دبیر علوم تجربی

امین ده بزرگی

سمت:

دبیر علوم تجربی

پایه تدریس:

هشتم

رشته تدریس:

متوسطه اول

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

10 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

10 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی شیمی
کارشناشی ارشد شیمی گرایش تجزیه
دکترا شیمی گرایش تجزیه

مدارس با سابقه فعالیت

امام رضا ، نگرش، و آموزشگاه های برتر شیراز

مقالات و دستاوردها

مولف کتب آموزش در دوره اول و دوم متوسطه با رویکرد آموزشی مدرن،
دبیر برتر آموزش و پژوهش ناحیه 1

معرفی از زبان خودتان

بنده فارغ التحصیل مدارس تیزهوشان و دانشگاه‌های برتر ایران می باشم، آموزش را عملی و اصولی یادگرفتم و تمام تلاشم را در این دوران انجام داده ام تا به بهترین نحو بتوانم آن را انتقال بدهم تا شاید کم‌ترین سهم را در پیشبرد آموزش فرزندانمان داشته باشم