0917-280-0917

حمیدرضا عالی داعی

حمیدرضا عالی داعی دبیر ریاضیات

حمیدرضا عالی داعی

سمت:

دبیر ریاضیات

پایه تدریس:

دهم، یازدهم و دوازدهم

رشته تدریس:

ریاضی و تجربی

شروع به کار در درخشش:

سال 1397

میزان سابقه فعالیت:

19سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1397

میزان سابقه فعالیت:

19سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی ریاضی

مدارس با سابقه فعالیت

در شیراز در مدارس ستارگان ، فرشتگان ، درخشش، نخبگان و پیشتازان و همچنین مدارس ایران دخت و ایران مهر در بوشهر و مدارس مفید، علوم ، امیرکبیر و ... در تهران

مقالات و دستاوردها

کتاب جمع‌بندی ریاضیات کنکور تست قرمز
تألیف سوالات کنکورهای آزمایشی مرآت، هدف ، تخته سیاه
ـ

معرفی از زبان خودتان

اینجانب حمیدرضا عالی داعی دبیر درس ریاضی در مدارس مختلف کشور ، مؤلف کتاب کنکور تست قرمز و طراح سئوالات کنکورهای آزمایشی متفاوت مرآت ، هدف و تخته سیاه می‌باشم.