0917-280-0917

زهرا صبوری

زهرا صبوری دبیر زیست دهم

زهرا صبوری

سمت:

دبیر زیست شناسی

پایه تدریس:

دهم

رشته تدریس:

تجربی

شروع به کار در درخشش:

از سال 1394

میزان سابقه فعالیت:

33 سال

شروع به کار در درخشش:

از سال 1394

میزان سابقه فعالیت:

33 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی زیست عمومی
کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی

مدارس با سابقه فعالیت

فرزانگان ناحیه2، دبیرستان دکتر حسابی،

مقالات و دستاوردها

کتاب تست جهش و کتاب تست های چهارگزینه ای برای آموزش و پرورش ،
رتبه دوم کشوری در جشنواره الگوهای برتر ،
معلم نمونه استان،
رتبه اول مسابقات علمی زیست شناسی

معرفی از زبان خودتان

همیشه حامی حقوق دانش آموزان بوده و هستم. بزرگترین دغدغه بنده آرامش خاطر شما عزیزان امیدهای آینده این مرز و بوم هستید.