0917-280-0917

آزاده شجریان

آزاده شجریان

سمت:

دبیر عربی

پایه تدریس:

دهم و یازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1396

میزان سابقه فعالیت:

20 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1396

میزان سابقه فعالیت:

20 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی ادبیات
کارشناسی ارشد ادبیات عربی

مدارس با سابقه فعالیت

دبیرستان ستارگان ،نگرش ،علوم پزشکی ، آناهیتا ،پگاه، فرشتگان و آموزشگاه های آناهیتا، پگاه ، المپیاد ،اوج کشوری و دانشگاه مرودشت و جم

معرفی از زبان خودتان

آزاده شجریان ۲۰سال سابقه تدریس در مدارس برترشیراز و آموزشگاه های شیراز و کشور را بر عهده دارم و در دورس عربی و ادبیات و فنون مهارت تدریس را دارم