0917-280-0917

امیر زمردیان

امیر زمردیان

سمت:

دبیر ریاضی

پایه تدریس:

پایه دهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

17 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

17 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مکانیک

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس خاص و برتر