0917-280-0917

امیر صفی نیا

امیر صفی نیا

سمت:

دبیر ریاضی و حسابان

پایه تدریس:

یایه یازدهم و دوازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

16 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

16 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی برق

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس خاص و برتر