0917-280-0917

حمیدرضا توتونچی

آقای توتونچی

حمیدرضا توتونچی

سمت:

دبیر فوق برنامه زیست

پایه تدریس:

دهم

رشته تدریس:

تجربی ، ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

7 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

7 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دکتری بیوشیمی بالینی

مدارس با سابقه فعالیت

امام رضا، نگرش، سرآمد ، مهرآفرین و مجموعه هفت استاد

مقالات و دستاوردها

نکات داغ بیوشیمی، ده سالانه دکتری تغذیه،
ده سالانه ارشد فیزیولوژی،
رتبه 3 دکتری وزارت بهداشت،
رتبه 116 ارشد وزارت بهداشت

معرفی از زبان خودتان

معلمی که با عشق تدریس می کند