0917-280-0917

رزیتا نجابت

رزیتا نجابت

رزیتا نجابت

سمت:

دبیر شیمی

پایه تدریس:

دهم و یازدهم

رشته تدریس:

ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1398

میزان سابقه فعالیت:

24 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1398

میزان سابقه فعالیت:

24 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی شیمی تجزیه
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
دکتری شیمی تجزیه

مدارس با سابقه فعالیت

فرزانگان ناحیه ۲ ، نگرش، معراج، دانشگاه

مقالات و دستاوردها

مقاله ISI شیمی در زمینه cfc ها و کاربرد در صنایع سال ۱۳۸۸
مقاله ISIشیمی در زمینه کاربرد سریم در صنایع سال ۱۳۹۵
مقاله ISI شبمی در زمینه گازهای کلروفلورو کربن ها و بهینه سازی شرایط استفاده از آنها
مسابقات والیبال فرهنگیان مقام دوم۱۳۹۷ ، مقام سوم سال ۱۳۸۸، مقام اول ۱۳۸۷

معرفی از زبان خودتان

آموزش توام باپرورش ذهنیت ها میتواند مثمرثمر باشد ،اول باید دانش اموزان را با رفتارمون عاشق درس شیمی کرد تا بتوانیم به عمق روح و ذهنشون نفوذ کرد.تا بتوانند درس را کاملا لمس کنند و عظمتهای آفرینش را با چشم بصیرت ببینند.