0917-280-0917

زهرا احسان مهر

زهرا احسان مهر دبیر ادبیات فارسی یازدهم تجربی

زهرا احسان مهر

سمت:

دبیر ادبیات فارسی

پایه تدریس:

یازدهم

رشته تدریس:

ریاضی و تجربی

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

31 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

31 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد ایران شناسی

مدارس با سابقه فعالیت

تیزهوشان، نمونه دولتی، طباطبایی، دکتر بهشتی، شهید رضایی، الزهرا، علامه امینی،

مقالات و دستاوردها

مقاله سیمرغ از اسطوره تا عرفان،
مقاله ملی هما و مقاله بین المللی در همایش خلیج فارس دانشگاه تهران،
مقام اول استانی پیرامون کتاب ادبیات دوازدهم و همایش ملی با عنوان پیرنگ هما در فرهنگ ایران،

معرفی از زبان خودتان

30 سال تجربه آموزشی در زمینه تدریس دروس ادبیات فارسی دارم. در مدارس مختلفی از محروم ترین روستاها تا برخوردارترین مدارس ناحیه تدریس داشته ام . در تدریس همگام با مطالب کتب درسی به تفکر و تعمق دانش آموزان توجه دارم