0917-280-0917

سارا چمن ماه

سارا چمن ماه

سمت:

دبیر شیمی

پایه تدریس:

پایه یازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

26 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

26 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی شیمی کاربردی

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر تیزهوشان و نمونه دولتی