0917-280-0917

ساغر آزادی

ساغر آزادی

سمت:

کمک مربی تربیت بدنی

پایه تدریس:

پایه دهم ، یازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

1 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

1 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی تربیت بدنی

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس خاص