0917-280-0917

سیمین اهل

سیمین اهل

سیمین اهل

سمت:

مدیر متوسطه دوم

میزان سابقه فعالیت:

32سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1400

مدارک تحصیلی

کارشناسی تاریخ

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس خاص « نمونه دولتی، فرهنگیان ، فرزانگان »

مقالات و دستاوردها:

مقاله تأثیر ارزشیابی مستمر یادگیری
مقاله نقش انجمن اولیا و مربیان و طرح تعالی و ...
معلم و مدیر نمونه ،
کسب مقام اول در آزمون مدیران
کسب مقام برتر در سطح ناحیه و استان و کشور در جشنواره‌های مختلف
، ،

معرفی از زبان خودتان

دوست دانش‌آموزان، احترام، و اعتماد به همکاران ،عشق و علاقه وافر به کار در دبیرستان ،جدیت در کار ، تعامل و مهارت در برقراری روابط انسانی و اجتماعی ، صبر و حوصله و بردباری ، انعطاف‌پذیر بودن ، احترام و آرامش در محیط کار ، نظارت و پیگیری در امور و تجربه بالای آموزشی، تربیتی و پرورشی در آموزش و پرورش