0917-280-0917

علی سجادی منش

علی سجادی منش

علی سجادی منش

سمت:

دبیر ادبیات فارسی

میزان سابقه فعالیت:

16سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

مدارک تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

مدارس با سابقه فعالیت

تیزهوشان ـ نمونه دولتی

مقالات و دستاوردها:

مولفه‌های پست مدرن در آفتاب پرست نازنین،
جلوه‌های هنر روم و چین در آثار نظامی و خاقانی

معرفی از زبان خودتان

اینجانب دبیر زبان و ادبیات فارسی می باشم و مدت 16 سال در مدارس خاص تدریس نموده‌ و در سمت‌های سرگروه ادبیات و سرگروه ادبیات سمپاد استان نیز فعالیت می نمایم . امیدوارم جایگاه ادبیات را بتوانیم در امر آموزش ارتقا دهیم.