0917-280-0917

فاطمه بارونی

فاطمه بارونی مشاور تحصیلی

فاطمه بارونی

سمت:

مشاور تحصیلی

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

مدارک تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد
عمران
عمران

مدارس با سابقه فعالیت