0917-280-0917

فاطمه یوسفی

فاطمه یوسفی

سمت:

دبیر زبان انگلیسی

پایه تدریس:

پایه یازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

12 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

12 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر تیزهوشان