0917-280-0917

فرهاد کریمی

فرهاد کریمی

سمت:

دبیر عربی

پایه تدریس:

پایه دوازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

19 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

19 سال

مدارک تحصیلی

دکتری علوم قرآن و حدیث

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر تیزهوشان و نمونه دولتی و مدارس خاص