0917-280-0917

فریده حیدری

فریده حیدری

سمت:

دبیر آزمایشگاه فیزیک

پایه تدریس:

دهم و یازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

1402

میزان سابقه فعالیت:

9 سال

شروع به کار در درخشش:

1402

میزان سابقه فعالیت:

9 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی فیزیک کاربردی
کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی گرایش هواشناسی

مدارس با سابقه فعالیت

نامشخص

مقالات و دستاوردها

بررسی آماری پدیده های گرد و غباری در استان هرمزگان، کنفرانس ملی هواشناسی ایران، سال 1391
تغییر پذیری عمق نوری ذرات هواویز در هنگام وقوع پدیده های گردوغباری، کنفرانس ملی هواشناسی ایران، سال 1391
پهنه بندی پدیده های گرد و غباری در استان هرمزگان، همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار، سال 1391
بررسی تغییر پذیری عمق نوری ذرات غبار با تمرکز بر جنوب ایران، همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار، سال1391
کسب رتبه دوم در دانشکده در مقطع کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد
انتخاب به عنوان استعداد درخشان پس از فارغ التحصیلی
دریافت تشویقی شهرستانی از اداره آموزش و پرورش در سال های 1191 و 1197
دریافت تشویقی کشوری از معاون متوسطه اول سال 1191
همکاری در طرح ملی دادرس

معرفی از زبان خودتان

علاقه مند به تدریس و امر آموزش