0917-280-0917

لیلا دشتبان

لیلا دشتبان

سمت:

دبیر ادبیات فارسی

پایه تدریس:

پایه یازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

30 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

30 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر نمونه دولتی و مدارس خاص

مقالات و دستاوردها

مقاله تطبیق اشعار خسرو و شیرین نظامی با شیرین و فرهاد خواجوی کرمانی

معرفی از زبان خودتان

در من امیدی می آید و می رود اما هرگز نمی گویمش بدرود ، امیدوار باشیم.