0917-280-0917

لیلا رضوی

لیلا رضوی

سمت:

دبیر ادبیات فارسی

پایه تدریس:

پایه دهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

5 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

5 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد زبان شناسی

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس خاص و برتر