0917-280-0917

مرجان درخشان فر

مرجان درخشان فر

سمت:

مربی تربیت بدنی

پایه تدریس:

پایه یازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

13 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

13 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی شیمی کاربردی

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر مدارس خاص

مقالات و دستاوردها

مقام اول کشوری رشته برایتونیک
مقام سوم کشوری رشته برایتونیک