0917-280-0917

مرضیه رسولی

مرضیه رسولی

سمت:

معاون اجرایی و فناوری

میزان سابقه فعالیت:

13 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس خاص و برتر