0917-280-0917

مرضیه مردانه

بدون عکس

مرضیه مردانه

سمت:

دبیر فیزیک

میزان سابقه فعالیت:

16

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی فیزیک هسته ایی
کارشناسی MBA
دکتری بیوتکنولوژی

مدارس با سابقه فعالیت

علوی،
سرآمد،
مهرتابان،
مفید
.دستغیب.،
عرفان
دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور

مقالات و دستاوردها:

مقاله کارآفرینی و مدیریت
استارتاپ بومینو.استارتاپ نزاجا .

معرفی از زبان خودتان

من فیزیک را کاربردی و به زبان ساده آموزش می دهم و برای حرکت به سمت پیچیدگی مفاهیم مخاطب را با مساله به چالش می کشم …هدف کیفی و مقصد یادگیری