0917-280-0917

مریم کیانی

مریم کیانی دبیر عربی یازدهم

مریم کیانی

سمت:

دبیر عربی

پایه تدریس:

یازدهم

رشته تدریس:

ریاضی و تجربی

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

18 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

18 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

مدارس با سابقه فعالیت

دانشگاه و دبیرستان های خاص، امام رضا و ایده آل پارسی

مقالات و دستاوردها

مقاله ادبیات تطبیقی مربوط به جلال احمد و مولود فرعون الجزایری دانشگاه رازی کرمانشاه
مقام سوم کشوری در نوشتن متن خلاقانه عربی،
مقام سوم استانی در مسابقه مکالمه،
مقام سوم استانی در طراحی سئوال عربی دهم،
مقام سوم کشوری و دوم استانی در تولید محتوای آموزشی

معرفی از زبان خودتان

18 سال سابقه کار دارم، کارشناسی ارشد زبان وادبیات عرب در دانشگاه شیراز و دیپلم مکالمه زبان عربی از کانون زبان ایران را دارا می باشم. با عشق تدریس می کنم و اگر دوباره متولد شوم همچنان شغل شریف معلمی را بر می گزینم