0917-280-0917

مریم کیانی

مریم کیانی دبیر عربی یازدهم

مریم کیانی

سمت:

دبیر عربی

میزان سابقه فعالیت:

18 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

مدارس با سابقه فعالیت

دانشگاه و دبیرستان های خاص، امام رضا و ایده آل پارسی

مقالات و دستاوردها:

مقاله ادبیات تطبیقی مربوط به جلال احمد و مولود فرعون الجزایری دانشگاه رازی کرمانشاه
مقام سوم کشوری در نوشتن متن خلاقانه عربی،
مقام سوم استانی در مسابقه مکالمه،
مقام سوم استانی در طراحی سئوال عربی دهم،
مقام سوم کشوری و دوم استانی در تولید محتوای آموزشی

معرفی از زبان خودتان

18 سال سابقه کار دارم، کارشناسی ارشد زبان وادبیات عرب در دانشگاه شیراز و دیپلم مکالمه زبان عربی از کانون زبان ایران را دارا می باشم. با عشق تدریس می کنم و اگر دوباره متولد شوم همچنان شغل شریف معلمی را بر می گزینم