0917-280-0917

مهشید جعفری

مهشید جعفری

سمت:

معاون پرورشی

میزان سابقه فعالیت:

یک سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد طراحی شهری

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس خاص و برتر