0917-280-0917

پوراندخت رحمانی

پوراندخت رحمانی

سمت:

دبیر تاریخ معاصر و انسان و محیط زیست

پایه تدریس:

یازدهم

رشته تدریس:

ریاضی و تجربی

شروع به کار در درخشش:

سال 1392

میزان سابقه فعالیت:

14 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1392

میزان سابقه فعالیت:

14 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی علوم اقتصاد بازرگانی

مدارس با سابقه فعالیت

امام رضا « دوره اول و دوم » ، آناهیتا، فاخته، حانیه، توحید و پدیده

معرفی از زبان خودتان

دبیر دروس تخصصی علوم انسانی، شامل اقتصاد، جامعه، جغرافی، و تاریخ هستم. دروس عمومی هر سه پایه را نیز ندریس میکنم همچنین مدرس درس مطالعات اجتماعی پایه نهم نیز می باشم.